Laks, scampi, avokado og flyverfiskrogn. *Fisk, skalldyr